Pozwolenia Środowiskowe Gospodarka Odpadami Ewidencja Odpadów Opłaty Środowiskwe

Porady

Podstawowe informacje o wymogach
prawnych w zakresie Ochrony Środowiska

Zezwolenia


Opłaty Środowiskowe(8kB)


Ważne linki


Grupa ASEKOR

EcoCare WITAMY!

Podstawowe informacje o usługach firmy EcoCare

EcoCare świadczy kompleksowe usługi z zakresu szeroko rozumianej Ochrony Środowiska. W ramach usług outsourcingowych oferujemy:

 • kompleksową opiekę nad wyznaczoną firmą
 • przygotowanie wymaganych pozwoleń środowiskowych
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji
 • naliczanie opłat środowiskowych
 • przeprowadzamy audyty środowiskowe w zakładach pracy
 • reprezentujemy pracodawców przed organami państwowymi
Zapraszamy do zapoznania się z naszym podstawowym cennikiem usług.

Uwaga Przedsiębiorco!

"Obowiązek składania sprawozdania za korzystanie ze środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy bez względu na jego wielkość i ilość odpadów. Zgodnie z ustawą -"Prawo ochrony środowiska" jeśli osoba prowadząca działalność w jakikolwiek sposób wprowadza gazy lub pyły do powietrza (np. posiada samochód firmowy), pobiera wodę z własnego ujęcia, odprowadza ścieki czy składuje odpady, jest zobowiązana dwa razy do roku przekazać urzędowi marszałkowskiemu wykaz za korzystnie ze środowiska oraz uiścić z tego tytułu opłatę. Kary za niedopełnienie obowiązku to kilka tysięcy złotych! (...) "Wybrane usługi EcoCare:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • operat wodnoprawny
 • dokumentacja z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • przeglądy ekologiczne instalacji
 • plany gospodarki odpadami
 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
 • wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
 • wniosek o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wniosek o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • wniosek o udzielenie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska

(87kB)